HƯỚNG DẪN! BA BƯỚC ĐƠN GIẢN CÀI ĐẶT WORDPRESS TRÊN LOCALHOST

I: CÀI ĐẶT WORDPRESS TRÊN LOCALHOST.

Khi đã là Web developer hay Webmaster thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ chẳng là lẫm gì với CMS WordPress này cả vì thế nếu bạn đã am hiểu về WordPress rồi thì hãy bỏ qua bài này, nhưng đối với những bạn mới bước vào quá trình học tập thì mình nghĩ bài này khá hay cho các bạn bước đầu tìm hiểu wordpress. Theo kinh nghiệm của mình thì quá trình cài đặt website wordpress trên localhost trải qua 3 bước quan trọng sau đây, các bạn đọc kỹ và làm theo nhá. Trước hết hãy bật xampp server lên đã nhé điều kiện cần đấy.

BƯỚC 1: DOWNLOAD VÀ GIẢI NÉN

Bạn hãy nhấn theo đường link  <<< này >>> và  nhấn vào chữ download để tải wordpress bản mới nhất về máy, sau đó bạn tiến hành giải nén như những tập tin .zip khác thôi. Vậy là xong bước một chúng ta nhảy qua bước hai nào.

BƯỚC 2: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH.

Thực ra thì việc cài đặt và cấu hình của wordpress rất đơn giản, đầu tiên bạn copy cả thư mục tên “wordpress”  bạn vừa giải nén và bạn đưa chúng vào thư mục ” htdocs ”  trong xampp server mà trong bài hướng dẫn cách cài đặt localhost bằng xampp server mình đã nói tới, đường dẫn chuẩn sẽ là  ” C:\xampp\htdocs ” . Kế tiếp bạn sẽ tiến hành đổi tên cho thư mục mang tên “wordpress” vừa rồi, mình sẽ đổi tên thư mục từ “wordpress” thành “toidongian.com”.

cài đặt wordpress trên loclahost

Phần việc tiếp theo sẽ là tạo Database cho website, bạn hãy mở trình duyệt web bất ký lên tại thanh địa chỉ bạn gõ    http://localhost/phpmyadmin .  Lúc này sẽ vào trang quản lý chính của MySQL, bạn nhấn vào biểu tượng của Database, dưới dòng Create new Database bạn điển tên database mà bạn muốn đặt, mình sẽ đặt database của mình là  ”wordpress”, tại mục Collation  bạn hãy chọn utf8_general_ci. Dưới đây là hình ảnh minh họa, những chỗ mình giấu đi là tên Database của mình.

cài đặt wordpress trên loclahost

Tiếp đến chúng ta sẽ vào thư mục “toidongian.com” mà mình vừa đổi tên (các bạn chọn thư mục mà các bạn đổi tên ở lần trước nhá) tìm đến và mở file có tên là wp-config-sample.php. Đây là việc quan trong nhất này,

  • tại phần DB_NAME bạn điện tên database mà bạn vừa tạo, như đã nói database của mình tên wordpress
  • tại phần DB_USER các bạn hãy điền là root.
  • tại phần DB_PASSWORD nếu bạn nào để pass cho phần phpmyadmin thì hãy điền pass của bạn vào phần này, mình thì không để pass nên sẽ để trống phần này
  • tiếp tại dòng DB_HOST các bạn hãy điền là localhost. Còn các phần còn lại các bạn hãy cứ để nguyên

Nhưng từ phiên bản 2.6.0 trở đi WordPress có thêm một chức năng gọi là Authentication Key. Nó đóng vai trò giống như một bức tường bảo mật nữa cho trang web của bạn. Trong thực tế thì việc chúng ta cài đặt trên localhost thì cũng không có tác dụng gì cả, nhưng nếu là trang web được publish trên host thật thì bạn cũng nên làm. Để có thể có key để điền vào đó bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt  mỗi lần bạn truy cập đến nó sẽ hiện thị một dãy key khác nhau theo dạng random cho bạn, và bạn hãy yên tâm vì nó sẽ chẳng trùng với bất ký cái key nào khác nữa đâu. Hãy copy và paste nhé mình không đủ kiên nhẫn để gõ đâu :((((.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
/** The name of the database for WordPress */</pre>
define('DB_NAME', 'shinobishop');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'root');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', '');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 * @since 2.6.0
 */
<pre>define('AUTH_KEY',         'ku_2`9t=p!.11fC%+lP1^4/(}Lr;:J[/D,=sF#ORXTC=KrMuTs|yO/j*J|Me<7#@');
define('SECURE_AUTH_KEY''q)+:^cegscj~`UXOtM wx9F;;`p1qP38}J/JnG~-~Yy6#bq-]P<~s7PBk9o|1Y:`'); define('LOGGED_IN_KEY',    '|NLs]!@CkP0y4*+B`]{Wxx: 5PK|[jdT!?x~pLaE&4jpGR{2DM(abPGr=slA;Ou]'); define('NONCE_KEY',        'K[S=T0Vr`rQ:VW^$@YM3DAs>:b~>tNQo`TZ{69B;RIKx(RDy^aqW5L+w|NqU96hB');
define('AUTH_SALT',        'Oi!d*B.|,ig|JCr+L7@a@+yU-V5aoA8 6|W)<8Yl,rKK+f_#o,z<ctwP`b|0UFxx');
define('SECURE_AUTH_SALT', ';+re}C|%6S Y.61t&U:3y0_5kCcP=gIeKL)r;+O*kE_Ea)zNYX|Vp3G^s%Pzxo::');
define('LOGGED_IN_SALT',   'u4A_$;@7N{|MtU9u=$9)L-6 q|*8a%lXWqlqifSk7{h$d ZK^7RzXS8G$<1+ld1x'); define('NONCE_SALT',       'U_@r#pv:kEj%Z[Ov,NU3DwWM1l_[Ui|5+do.5,+OQjNyH:[e#9@~Sc+@/+!+Ur>j');

Sau đó bạn mở trình duyệt lên và gõ http://localhost/toidongian.com nó sẽ hiện ra các mục mà bạn phải điền cho website mình như name và passwword cho admin quản trị, site title, email liên hệ, và tùy chọn có cho phép bot tìm kiếm của google vào trang hay không. Mục này các bạn tự điền theo ý định của mình nhá.
cài đặt wordpress trên localhost

Nếu các bạn nhận được thông báo như hình ảnh trên thì như vậy là đã thành công

cài đặt wordpress trên localhost

BƯỚC 3: HOÀN THÀNH VÀ CHIÊM NGƯỠNG THÀNH QUẢ.

Chúng ta tiến hành đăng nhập vào trang admin nào.

cài đặt wordpress trên localhost

sau khi đăng nhập thành công thì giao diện admin sẽ có dạng như này.

cài đặt wordpress trên localhost

Chúng ta thử ghé qua trang chủ của website cái đã

cài đặt wordpress trên localhost

Và nó đây, hình ảnh các bạn đang nhìn là  một theme trong ba theme có sẵn trong wordpress rồi, nếu bạn không thích theme này (đa số là không) thì bạn hay lên mạng và tìm kiếm những theme miễn phí cho wordpress rất nhiều, mình cũng có kho theme khoảng 100 theme nhưng mình chưa có time up, khi nào có time mình sẽ up lên để chia sẻ với các bạn. Khi vào được phần quản trị admin như thế này tức là bạn đã thành công rồi đã, rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cơ bản cho website wordpress.

II: CẤU HÌNH CƠ BẢN CHO SITE WORDPRESS.

Các bạn vào phần menu bar bên trái của page admin, bạn di chuột đến phần setting và chọn category General. Tại đây các bạn có thể cài đặt site title, tagline (Description cho trang chủ)  cho website. Các điều chỉnh liên quan đến WordPress Address (URL), Site Address (URL), E-mail Address, Membership, New User Default Role,  giờ GMT, ngày tháng hiển thị tất cả tùy theo ý bạn.

cài đặt wordpress trên localhost

Hình ảnh minh họa tùy chọn setting trong Category General

Tiếp đến các bạn vào phần menu bar bên trái của page admin, bạn di chuột đến phần setting và chọn category là Permalinks. Các bạn có thể chọn các tùy chọn sau. Nếu bạn chọn Default thì trên thanh địa chỉ trình duyệt sẽ hiển thị dạng “http://www.toidongian.com/?p=123″ mình khuyên bạn không nên chọn kiểu này vì nó không tốt cho SEO , tương tự sẽ là chọn Day and name hay Month and name, theo kinh nghiệm cảu mình thì các bạn nên chọn Custom Structure và sau đó điền vào phần input của nó có thể là một trong các giá trị sau

  • /%category%/%postname%.html   thì trên thanh địa chỉ của bạn sẽ hiện cả tên category và tên post name VD như của Tôi đơn giản + là:  http://www.toidongian.com/wordpress/huong-dan-ba-buoc-don-gian-cai-dat-wordpress-len-localhost.html
  • Hoặc các bạn có thể điền là /%postname%.html khi đó thanh địa chỉ sẽ chỉ hiện tiên miền (Domain) + post name mà thôi VD: http://www.toidongian.com/huong-dan-cai-dat-localhost-bang-phan-mem-xampp-server.html

cài-đặt-category general trong website wordpress-trên-localhost

Hình ảnh minh họa tùy chọn mục category permalinks trong admin menu bar

Vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách cài đặt wordpress trên localhost rồi đúng không. Nếu thấy bài viết này có ích thì hãy LIKE hoặc SHARE cho mọi người cùng biết nhé. Thôi vậy là đủ rồi các bạn hãy ngồi “vọc” wordpress tiếp đi nhá :)))).

 

Nguồn tại đây: http://www.toidongian.com/huong-dan-ba-buoc-don-gian-cai-dat-wordpress-tren-localhost.html 

Advertisements
Tagged with: , ,
Posted in WordPress, Wordpress Skill

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: